Om oss

Urinprøver

Urinprøver, som medbringes legetimen, bes merket tydelig med navn og fødselsdato. Prøven kan leveres i resepsjonen før legetimen.

Gravide, som skal på svangerskapskontroll, skal alltid ha med seg morgenurin (midtstråle urin) og svangerskapsjournalen.

Drosjerekvisisjon

Hvis du ønsker drosjerekvisisjon, må det være en medisinsk grunn/sykdom, som gjør at du ikke kan bruke offentlig kommunikasjon (viser til HelseNorge.no, for mer informasjon og regler, https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser) Om det ikke går buss eller tog, som passer med det du skal, så anses dette ikke som en medisinsk grunn. I slike tilfeller er det Pasientreiser (tlf. 915 05 515), som kan skrive ut rekvisisjonen. Ring eller oppsøk lege/Pasientreiser i god tid, før du skal til undersøkelse.

Legen skriver i så fall ut rekvisisjonen bare til undersøkelsesstedet.

E-resept
E-resept betyr elektronisk resept, som ikke skrives ut på papir, men sendes direkte til en reseptformidler fra legen.

Du kan så gå på apoteket og oppgi ditt navn og fødselsdato eller fødselsnummer, og hvilken medisin du skal hente. Du kan bli bedt om legitimasjon.

Apoteket søker frem resepten fra legen, ekspederer og leverer deg medisinen.

På apoteket kan du også få vite om du har noe mer igjen på resepten, og du kan få en liste over de gyldige e-reseptene dine.

Vil du selv ha oversikt over dine e-resepter, kan du bruke «Mine resepter», en offentlig internettjeneste som viser de gyldige e-reseptene dine. (www.helsenorge.no/mineresepter)

For å nå denne tjenesten må du ha tilgang til en datamaskin og internett, og du må ha personlig elektronisk ID.

Gebyr på giro
Convene har overtatt våre rutiner angående betaling og giroutsendelser hos legene. Hvis du ikke kan betale kort i betalingsterminalen ber dere til betale til legen etter konsultasjon, Hvis du velge å ta ut faktura fra betalingsterminal blir du belastet med et fakturagebyr for utstedelse av giro fra Convene, i tillegg til konsultasjonsprisen. Sending av sykemelding/henv./rek. vil bli belastet med et porto gebyr fra vårt kontor, som kommer i tillegg på giroen fra Convene.

Skroll til toppen